Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IV/37/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Witkowo na lata 2007-2011

Uchwała Nr IV/37/07
R a d y  M i e j s k i e j  w  W i t k o w i e
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2007-2011

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zmianami) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2007 - 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/37/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2007-2011

Powołana w uchwale ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (…), nakłada na organ stanowiący gminy, obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem wykonaniem ustawowego obowiązku. Składniki programu są zgodne z wymogami art. 21 ust. 2 w/w ustawy.


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały IV/37/07
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-03-08 14:45:29) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz