Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała III/27/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności M-GOPS w Witkowie

Uchwała Nr III/27/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

Na podstawie art. 229 pkt 3 kpa Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Postanawia się nie uwzględnić skargi p.Janusza Salskiego na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie z dnia 30 października 2006r.
2. Odpis uchwały doręcza się skarżącemu.

§2.
Uzasadnienie uchwały stanowi jej integralną część.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

Przedmiotem skargi jest głównie zarzut otrzymywania pomocy w formie innej niż preferowana przez skarżącego (w gotówce), a ponadto skarżący opisuje swoich sąsiadów, którzy w jego ocenie otrzymują lepszą pomoc od niego.

Ustalono, że skarżący korzysta z pomocy w różnych formach – poza pomocą w formie gotówkowej. Wynika to z realnej obawy możliwości przeznaczenia tych środków na inne cele niż bytowe. Udzielanie pomocy w formie rzeczowej lub opłacanie zakupu żywności mieści się w katalogu form udzielania pomocy społecznej.
Skarżący nie jest osobą niepełnosprawną, a pomoc społeczna ma na celu udzielanie właśnie pomocy i wsparcia, a nie może być źródłem stałego dochodu.
Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzono, że udzielana skarżącemu pomoc przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest różnorodna i wystarczająca.

drukuj pobierz pdf    

wstecz