Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM za okres kadencji 2002-2006

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie
za okres kadencji 2002r. - 2006r.

Od początku kadencji Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej działała w następującym składzie:

1. Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji
2. Zenon Mietlicki - Zastępca Przewodniczącego
3. Zenon Nowicki - członek
4. Bernard Knast - członek
5. Grzegorz Wywiał - członek.

Po śmierci członka Komisji Radnego Grzegorza Wywiała, Rada Miejska uzupełniła skład Komisji o osobę p.Piotra Jóźwika.

W okresie kadencji Komisja odbyła 53 posiedzenia. Podczas posiedzeń Komisja dokonała następujących kontroli:
- kontroli wykonania budżetu gminy i miasta za lata 2002r., 2003r., 2004r. i 2005r.;
- kontroli przeprowadzonych przez gminę przetargów;
- kontroli działalności Klubu Sportowego "Vitcovia", głównie pod kątem wykorzystania dotacji z budżetu gminy i miasta;
- kontroli działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
- kontroli działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- kontroli działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji;
- kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- okresowych kontroli inwestycji, realizowanych na terenie gminy i miasta.

Ponadto Komisja analizowała sposób rozpatrywania skarg, wpływających do Burmistrza Gminy i Miasta. Kontrolowano również działalność Świetlicy Środowiskowej, analizowano protokoły z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i realizację zaleceń pokontrolnych.

W ramach przeprowadzanych kontroli zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie zgodności działań z prawem, gospodarność i rzetelność.

W czasie czteroletniej kadencji Komisja wypracowała szereg wniosków, które przekazywano Burmistrzowi Gminy i Miasta do realizacji.

Każdego roku Komisja Rewizyjna szczegółowo analizowała wykonanie budżetu gminy i miasta i w wyniku tej analizy opracowywała wnioski o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium. Wnioski Komisji w tej sprawie Rada Miejska przyjmowała bez uwag.

Dziękuję !

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha

Witkowo, październik 2006r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz