Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2009
A A A

Uchwały 2009:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała XXVIII/252/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 689/5, 41/1 i 41/2...
wytworzono: 21 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-21 14:13:58
Uchwała XXVIII/253/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/216/09 RM w Witkowie z dnia 26.06.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
wytworzono: 21 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-21 14:10:12
Uchwała XXVIII/257/09 w sprawie budżetu na 2010 rok
wytworzono: 19 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-19 20:06:47
Uchwała XXVIII/250/09 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2010
wytworzono: 18 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-18 14:48:53
Uchwała XXVIII/249/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2010r.
wytworzono: 18 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-26 15:16:23
Uchwała XXVIII/251/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/08 RM w Witkowie z dnia 29.12.2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych...
wytworzono: 14 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-14 11:10:54
Uchwała XXVIII/258/09 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na okres od stycznia 2010r. do końca kadencji
wytworzono: 12 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-12 15:15:21
Uchwała XXVIII/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
wytworzono: 12 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-12 11:56:04
Uchwała XXVII/237/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego ORLIK 2012 w Witkowie
wytworzono: 3 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2021-01-19 13:10:56
Uchwała XXVII/245/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 31/27, położonej w m.Chłądowo, gm. Witkowo
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 14:46:17
Uchwała XXVII/244/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37, położonej w m.Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 14:43:24
Uchwała XXVII/238/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 14:51:26
Uchwała XXVII/236/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 14:35:05
Uchwała XXVII/235/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2011-12-23 14:05:27
Uchwała XXVII/234/09 w sprawie określenia opłaty targowej
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2011-01-14 15:34:49
Uchwała XXVII/233/09 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2013-12-16 13:00:57
Uchwała XXVII/232/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2011-01-14 15:24:26
Uchwała XXVII/231/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.
wytworzono: 27 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 14:14:24
Uchwała XXVII/239/09 w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Witkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-26 15:24:46
Uchwała XXVII/248/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
wytworzono: 23 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 13:35:57

« poprzednia 1 2 3 4  następna »