Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza - 2009
A A A

Zarządzenia Burmistrza - 2009:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Zarządzenie 115/09 w sprawie udzielania pracownikom Urzędu GiM w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 26.12.2009r.
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 23:10:38
Zarządzenie 134/09 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Kamionka
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 23:05:44
Zarządzenie 138/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego przekazanego w użytkowanie przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie...
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 23:00:42
Zarządzenie 113/09 w sprawie ustalenia planu pracy UGiM w Witkowie na 2010r.
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:56:41
Zarządzenie 132/09 w sprawie najmu lokalu użytkowego, położonego w budynku komunalnym, przy ul.Stary Rynek 6 w Witkowie...
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:52:48
Zarządzenie 131/09 w sprawie przekazania i powierzenia w administrowanie budynków komunalnych, położonych w Ruchocinku, na działce 388
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:50:24
Zarządzenie 130/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:47:17
Zarządzenie 128/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:42:24
Zarządzenie 127/09 w sprawie wydzierżawienia i najmu nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:39:07
Zarządzenie 126/09 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu z najmu lokalu użytkowego, przy ul.Jana Pawła II w Witkowie
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:36:27
Zarządzenie 119/09 w sprawie ustanowienia hipoteki zwykłej tytułem zabezpieczenia wierzytelności poręczonej przez gminę
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:32:30
Zarządzenie 118/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Mąkownicy...
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:30:21
Zarządzenie 116/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie, przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:24:25
Zarządzenie 114/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:22:09
Zarządzenie 111/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:17:06
Zarządzenie 109/09 w sprawie wykazu nieruchomości, położonych w Witkowie i Ruchocinku przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:12:52
Zarządzenie 108a/09 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących mienie komunalne na 2010r.
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:07:02
Zarządzenie 108/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależnościami położony w Mielżynie...
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:01:42
Zarządzenie 106/09 w sprawie umorzenia czynszu za dzierżawę gruntu pod pawilonem
wytworzono: 23 Października 2009 | zmodyfikowano: 2010-02-02 22:04:29
Zarządzenie 107/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Witkowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
wytworzono: 2 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-02 21:56:27

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »