Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2023-10-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr LIX/414/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
dział: Uchwały 2023
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2023-10-03 / 21:56:20
przejdź do wpisu >>
2023-10-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr LIX/413/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika MGOPS w Witkowie
dział: Uchwały 2023
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2023-10-03 / 21:54:19
przejdź do wpisu >>
2023-10-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 116/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM Witkowo na lata 2023 - 2032.
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2023
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2023-10-03 / 21:51:33
przejdź do wpisu >>
2023-10-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 115/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2023
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2023-10-03 / 21:47:40
przejdź do wpisu >>
2023-10-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 114/2023 w sprawie przyznania wyróżnienia Statuetką Rycerza Wita.
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2023
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2023-10-03 / 21:45:31
przejdź do wpisu >>
2023-10-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek 116 i 124/2 w mieście Witkowo
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2023-10-02 / 13:10:47
przejdź do wpisu >>
2023-10-02 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy lini kablowej niskiego napięcia na terenie działek 7/67, 7/57 w miejscowości Strzyżewo Witkowskie
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba modyfikująca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2023-10-02 / 13:08:01
przejdź do wpisu >>
2023-10-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy lini kablowej niskiego napięcia na terenie działek 7/67, 7/57 w miejscowości Strzyżewo Witkowskie2/3, 22/1, 23/3, 34, 41 w miejscowości
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Marcin Pośpiech
czas akcji: 2023-10-02 / 13:07:22
przejdź do wpisu >>
2023-10-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV SKORZĘCIN II) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5,150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 152, 154, 155, 156, 170/3, 170/4, 170/16,170/18, 178, 187, 188, 192, 193 oraz 190, 195, 157/1, 184, 186, 151, 194, obręb Skorzęcin
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Janowicz
czas akcji: 2023-10-02 / 09:30:05
przejdź do wpisu >>
2023-10-02 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
dział: Petycje do Rady Miejskiej
osoba modyfikująca: Edyta Pawlaczyk
czas akcji: 2023-10-02 / 08:29:46
przejdź do wpisu >>
<< poprzednia  następna >>