nazwa dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika ZGK w Witkowie...

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko:
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury na wolne stanowisko: Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie został wybrany Pan Tomasz Nowak zamieszkały w Gnieźnie.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymogi formalne wynikające z treści ogłoszenia.
Wykazał się również dużą wiedzą i znajomością zagadnień obowiązujących na w/w stanowisku pracy. Posiada predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy na tym stanowisku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Witkowo, dnia 25 września 2012 r.

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Jolanta Baraska
data dodania: 25 Września 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jolanta Baraska / 25 Września 2012