nazwa dokumentu: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora OKSiR w Witkowie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

Dnia 16 grudnia 2008 r. zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Komisja konkursowa w w/w postępowaniu wskazała Pana Stanisława Rajkowskiego jako kandydata na stanowisko Dyrektora OKSiR-u w Witkowie.

Zastępca Burmistrza
/-/ Marian Gadziński

Witkowo, dnia 16.12.2008 r.

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Jolanta Baraska
data dodania: 16 Grudnia 2008
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jolanta Baraska / 22 Grudnia 2008