nazwa dokumentu: Komisje Rady Miejskiej

 

Komisja Rewizyjna

 1. Pani Elżbieta Grabowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Pan Tomasz Kubasiak - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz
 4. Pan Filip Wędzikowski
 5. Pan Marek Wiącek

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Marek Wiącek - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Jakub Drzewiecki - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Budzik
 4. Pan Paweł Szymański
 5. Pan Filip Wędzikowski

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pani Gabriela Szeszycka - Przewodnicząca Komisji
 2. Pan Paweł Roszyk
 3. Pani Elżbieta Grabowska
 4. Pani Renata Robaszkiewicz
 5. Pan Krzysztof Chołodecki
 6. Pan Marek Biadasz
 7. Pan Marian Walczak
 8. Pan Piotr Jóźwik

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Tomasz Kubasiak - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Paweł Szymański
 3. Pani Renata Robaszkiewicz
 4. Pan Marek Wiącek
 5. Pan Filip Wędzikowski
 6. Pani Elżbieta Grabowska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Krzysztof Chołodecki - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Jakub Drzewiecki
 3. Pan Marek Budzik
 4. Pani Gabriela Szeszycka
 5. Pan Paweł Szymański
 6. Pani Renata Robaszkiewicz
 7. Pan Piotr Jóźwik
 8. Pan Marian Walczak
 9. Pan Tomasz Kubasiak

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Halina Koniewska
data dodania: 14 Czerwca 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Halina Koniewska / 1 Stycznia 2019