Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2011
A A A

Uchwały 2011:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Uchwała IV/26/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/233/09 RM w Witkowie z dnia 20.11.2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...
wytworzono: 27 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-27 11:51:45
Uchwała XII/105/2011 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
wytworzono: 5 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2016-02-01 14:34:45
Uchwała XII/107/2011 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
wytworzono: 4 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2012-01-04 14:34:56
Uchwała XII/109/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Witkowo na lata 2012 - 2020
wytworzono: 3 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2012-01-03 14:42:34
Uchwała XII/110/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok
wytworzono: 3 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2012-01-03 14:26:28
Uchwała XII/106/2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Witkowo na lata 2012-2016
wytworzono: 2 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2012-01-02 12:29:30
Uchwała Nr XI/89/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Witkowo.
wytworzono: 25 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 14:34:32
Uchwała Nr XI/88/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Polnej i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo
wytworzono: 25 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 14:24:12
Uchwała Nr XI/87/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo
wytworzono: 25 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2012-03-22 13:42:55
Uchwała Nr XI/86/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 408/1 w miejscowości Witkowo
wytworzono: 25 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2012-03-22 13:41:49
Uchwała XII/108/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 13:57:53
Uchwała XII/104/2011 w sprawie ustalenia ceny za przyjmowanie odpadów na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2014-01-13 12:46:01
Uchwała XII/103/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 13:51:01
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu działek w Gaju o numerze ewidencyjnym 117/7 oraz Ostrowite Prymasowskie o
wytworzono: 25 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 13:49:09
Uchwała XII/111/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2012r.
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 13:00:50
Uchwała XII/101/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2012 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 12:11:52
Uchwała XII/102/2011 w sprawie współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-30 12:07:20
Uchwała XI/95/2011 zmieniająca uchwałę Nr IX/81/07 RM w Witkowie z dnia 16.11.2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów...
wytworzono: 16 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-16 14:38:58
Uchwała XI/97/2011 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo
wytworzono: 5 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-05 10:02:29
Uchwała XI/94/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
wytworzono: 2 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2016-02-01 14:33:50

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »