Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2016
A A A

Uchwały 2016:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała XXIII/178/2016 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2017 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2016
Uchwała XXIII/177/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2016
Uchwała XXIII/176/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Witkowo na lata 2017 - 2025
wytworzono: 29 Grudnia 2016
Uchwała XXIII/175/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2016
Uchwała XXIII/174/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2016 - 2025
wytworzono: 29 Grudnia 2016
Uchwała XXIII/173/2016 w sprawie opłat za korzystanie z publicznych przedszkoli dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Witkowo
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-03-06 14:42:04
Uchwała Nr XXIII/172/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-01-10 14:03:17
Uchwała XXIII/171/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2017 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-01-02 15:04:45
Uchwała XXII/170/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2016 - 2025
wytworzono: 15 Grudnia 2016
Uchwała XXI/169/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała XXI/168/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2016 - 2025
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Skorzęcinie, gmina Witkowo.
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Witkowo w ramach odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną.
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała XXI/165/2016 w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały XXX/285/2016 RM w Witkowie w spr. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ...
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały XIV/114/2016 RM w Witkowie w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ...
wytworzono: 29 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-30 11:27:24
Uchwała XXI/162/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 29 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2018-03-12 13:36:50
Uchwała XXI/161/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze GiM Witkowo w 2017 roku
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała XXI/160/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem GiM Witkowo na lata 2017-2021
wytworzono: 29 Listopada 2016
Uchwała XXI/159/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytk
wytworzono: 29 Listopada 2016

« poprzednia 1 2 3 4  następna »