Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2015
A A A

Uchwały 2015:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXI/169/97 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. (mpzp)
wytworzono: 26 Czerwca 2015 | zmodyfikowano: 2019-03-29 10:51:44
Uchwała NR VI/48/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 31/27, położonej w miejscowości Chłądowo
wytworzono: 29 Kwietnia 2015
Uchwała XI/98/2015 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2016 rok
wytworzono: 7 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-07 14:03:20
Uchwała XI/97/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
wytworzono: 11 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-11 14:38:40
Uchwała XI/96/2015 w sprawie uchwalenia WPF GiM Witkowo na lata 2016-2025
wytworzono: 11 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-11 15:25:42
Uchwała XI/95/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
wytworzono: 11 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-11 14:51:03
Uchwała XI/94/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM Witkowo na lata 2015 - 2026
wytworzono: 11 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-11 15:23:10
Uchwała XI/93/2015 zmieniająca Uchwałę X/74/2015 RM w Witkowie z dnia 27.11.2015r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Wlkp., poz. 8045)
wytworzono: 19 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-19 09:42:39
Uchwała Nr XI/ 92 /2015 w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej – szaletu miejskiego w Witkowie
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-12 13:03:53
Uchwała Nr XI/ 91 /2015 w sprawie wysokości opłaty rezerwacyjnej za korzystanie z targowiska miejskiego w Witkowie
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-12 12:50:05
Uchwała XI/90/2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu Centrum Kultury w Witkowie
wytworzono: 8 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2023-01-09 10:29:15
Uchwała Nr XI/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ...
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-07 13:47:26
Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz...
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2017-05-12 12:58:34
Uchwała Nr XI/87/2015 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie działek o numerach ewidenyjnych 82 i 86 w obrębie Małachowo Kępe do kategorii dróg gminnych
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-03-03 08:35:47
UCHWAŁA NR XI/86/2015 w sprawie nadania nazwy rondu w Witkowie
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-10-11 11:52:54
Uchwała XI/85/2015 sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2016 - 2020
wytworzono: 8 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-08 14:33:49
Uchwała XI/84/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2016 rok
wytworzono: 8 Stycznia 2016 | zmodyfikowano: 2016-01-08 14:30:50
Uchwała X/83/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
wytworzono: 4 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-04 15:13:36
Uchwała X/82/2015 sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2015 - 2026
wytworzono: 4 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-07 12:14:44
UCHWAŁA NR X/81/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
wytworzono: 27 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-15 11:25:04

« poprzednia 1 2 3 4  następna »