Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2018
A A A

Uchwały 2018:« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Uchwała Nr XXV/198/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w spr. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
wytworzono: 31 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2022-01-17 12:06:00
Uchwała III 30 2018 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok
wytworzono: 4 Stycznia 2019 | zmodyfikowano: 2019-01-04 14:58:29
Uchwała III/29/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-11 13:52:31
Uchwała III/28/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Witkowo na lata 2019 - 2026
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-14 12:39:59
Uchwała III/27/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-01-15 14:11:19
Uchwała III/26/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2018 - 2025
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-14 12:41:56
Uchwała III/25/2018 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w GiM Witkowo na lata 2019-2021
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-08 14:00:38
Uchwała III/24/2018 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w GiM Witkowo na lata 2019-2021
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-08 13:59:33
Uchwała III/23/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania... - Posiłek w szkole i w domu - na lata 2019 - 2023
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2023-03-14 10:30:17
Uchwała III/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup pos
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2023-03-14 11:23:07
Uchwała III/21/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \\
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-08 13:50:02
Uchwała III/20/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2016 r.
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-03 15:34:36
Uchwała III/19/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2019 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-01-04 15:03:14
Uchwała II/18/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
wytworzono: 12 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-16 20:44:32
Uchwała II/17/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2018-2025
wytworzono: 12 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-16 20:41:56
Uchwała II/16/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM Witkowo
wytworzono: 12 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2022-01-17 12:36:27
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnej położonej w Witkowie.
wytworzono: 13 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-13 09:06:03
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia.
wytworzono: 13 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-13 09:13:14
Uchwała II/13/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu GiM Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze
wytworzono: 12 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2022-01-17 12:32:30
Uchwała II/12/2018 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze
wytworzono: 12 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-18 15:48:18

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »