Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2017
A A A

Uchwały 2017:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Uchwała XXXIV/275/2017 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej...
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-11 21:31:36
Uchwała XXXIV/274/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/273/2017 w sprawie uchwalenia WPF GiM Witkowo na lata 2018 – 2025
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/272/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/271/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM Witkowo na lata 2017-2025
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/270/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/269/2017 w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu GiM Witkowo bezgotówkowym instrumentem płatniczym
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/268/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/348/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 września 2014 r.
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/267/2017 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/266/2017 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIV/265/2017 w sprawie podziału Sołectwa Małachowo Złych Miejsc i utworzenia Sołectwa Małachowo Szemborowice
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-11 21:32:09
Uchwała XXXIV/264/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2018 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2017
Uchwała XXXIII/263/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
wytworzono: 30 Listopada 2017
Uchwała XXXIII/262/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy i Miasta Witkowo na lata 2017 - 2025
wytworzono: 30 Listopada 2017
Uchwała XXXIII/261/2017 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo
wytworzono: 30 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2018-04-10 14:29:53
Uchwała XXXIII/260/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie (ul. Dojazodwa)
wytworzono: 30 Listopada 2017
Uchwała XXXIII/259/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Mąkownica do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
wytworzono: 30 Listopada 2017
Uchwała Nr XXXIII/258/2017 w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Małachowie Kępym, gmina Witkowo.
wytworzono: 7 Grudnia 2017
Uchwała Nr XXXIII/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Witkowie.
wytworzono: 7 Grudnia 2017
Uchwała XXXIII/256/2017w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...
wytworzono: 30 Listopada 2017

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »