Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2007
A A A

Uchwały 2007:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała X/103/07 w sprawie budżetu na 2008 rok
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 16:19:14
Uchwała X/102/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 16:16:43
Uchwała X/104/07 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2008r.
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 15:07:16
Uchwała X/101/07 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla...
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-02-12 14:49:30
Uchwała X/100/07 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez g. Witkowo
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-02-07 14:42:50
Uchwała X/99/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Witkowo
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 15:01:45
Uchwała X/98/07 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 14:58:43
Uchwała X/97/07 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r.
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 14:56:29
Uchwała X/95/07 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 14:50:50
Uchwała X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2008r.
wytworzono: 6 Stycznia 2008 | zmodyfikowano: 2008-01-06 14:47:55
Uchwała IX/91/07 zmieniające uchwałę budżetową na 2007 rok
wytworzono: 13 Grudnia 2007 | zmodyfikowano: 2007-12-13 15:52:26
Uchwała IX/88/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
wytworzono: 29 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-29 12:42:43
Uchwała IX/87/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/99 RM w Witkowie w sprawie założenia gimnazjum w Witkowie
wytworzono: 29 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-29 12:35:57
Uchwała IX/83/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
wytworzono: 29 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-29 12:41:10
Uchwała IX/82/07 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/223/05 RM w Witkowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
wytworzono: 27 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-27 14:33:51
Uchwała IX/81/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
wytworzono: 27 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2013-12-16 12:03:44
Uchwała IX/80/07 w sprawie określenia opłaty targowej
wytworzono: 27 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-27 14:30:13
Uchwała IX/79/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 27 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-27 14:28:13
Uchwała IX/78/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r.
wytworzono: 27 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-27 14:23:38
Uchwała IX/89/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie
wytworzono: 26 Listopada 2007 | zmodyfikowano: 2007-11-26 12:46:03

« poprzednia 1 2 3 4  następna »