Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2008
A A A

Uchwały 2008:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała XX/175/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Skorzęcinie
wytworzono: 16 Lutego 2009 | zmodyfikowano: 2009-02-16 12:24:59
Uchwała XX/171/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2009r.
wytworzono: 19 Stycznia 2009 | zmodyfikowano: 2009-01-19 13:18:31
Uchwała XX/174/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/85/03 RM w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów...
wytworzono: 5 Stycznia 2009 | zmodyfikowano: 2009-01-05 13:20:10
Uchwała XX/179/08 w sprawie budżetu na 2009 rok
wytworzono: 2 Stycznia 2009 | zmodyfikowano: 2009-01-02 19:46:46
Uchwała XX/178/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
wytworzono: 2 Stycznia 2009 | zmodyfikowano: 2009-01-02 19:36:08
Uchwała XX/176/08 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
wytworzono: 2 Stycznia 2009 | zmodyfikowano: 2009-01-02 19:33:57
Uchwała XX/180/08 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2009 rok
wytworzono: 31 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-31 19:47:45
Uchwała XX/173/08 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM...
wytworzono: 31 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-31 19:44:05
Uchwała XX/169/08 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku
wytworzono: 31 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2012-01-05 13:01:43
Uchwała XX/177/08 w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. Im większe doświadczenie...
wytworzono: 30 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-30 14:51:30
Uchwała XX/172/08 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2009
wytworzono: 30 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-30 14:49:51
Uchwała XX/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
wytworzono: 30 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-30 14:48:08
Uchwała XX/168/08 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Witkowie
wytworzono: 30 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2013-12-16 12:59:10
Uchwała XVIII/157/08 w sprawie określenia opłaty targowej
wytworzono: 8 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-08 14:23:47
Uchwała XVIII/156/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 8 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-08 14:21:46
Uchwała XVIII/155/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r.
wytworzono: 8 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-08 13:08:53
Uchwała XVIII/164/08 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo
wytworzono: 25 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-25 15:43:16
Uchwała XVIII/163/08 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
wytworzono: 25 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2013-05-09 14:19:22
Uchwała XVIII/162/08 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/03 RM w Witkowie z dnia 21.11.2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie
wytworzono: 25 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2013-05-07 15:05:20
Uchwała XVIII/161/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.Kosynierów Miłosławskich w m.Witkowo i Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 25 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-25 15:35:31

« poprzednia 1 2 3 4  następna »