Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2014
A A A

Uchwały 2014:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Uchwała III/20/2014 w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
wytworzono: 30 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 14:23:00
Uchwała III/19/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
wytworzono: 30 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 14:21:12
Uchwała III/18/2014 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2015 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 14:18:56
Uchwała III/17/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
wytworzono: 14 Stycznia 2015 | zmodyfikowano: 2015-01-14 21:16:31
Uchwała III/15/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
wytworzono: 14 Stycznia 2015 | zmodyfikowano: 2015-01-14 21:00:34
Uchwała III/14/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2025
wytworzono: 14 Stycznia 2015 | zmodyfikowano: 2015-01-14 20:49:03
Uchwała III/13/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witkowo
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-31 11:17:33
Uchwała III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu działek 68 i 69 w miejscowości Małachowo Kępe
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2015-03-27 09:39:45
Uchwała III/11/2014 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Witkowo ze Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski”
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 13:24:25
Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia
wytworzono: 29 grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-31 11:21:33
Uchwała III/9/2014 w sprawie powołania członka Rady Miejskiej w Witkowie do reprezentowania Gminy i Miasta Witkowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 13:17:29
Uchwała III/8/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2015 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 12:13:34
Uchwała II/7/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
wytworzono: 15 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-15 16:35:36
Uchwała II/6/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2014 - 2025
wytworzono: 22 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-22 13:38:31
Uchwała I/5/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowi
wytworzono: 2 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2016-04-18 14:47:06
Uchwała I/4/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie
wytworzono: 2 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2017-04-11 15:49:22
Uchwała I/3/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie oraz określenia przedmiotu ich działania
wytworzono: 2 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-02 22:12:49
Uchwała I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Witkowie
wytworzono: 2 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-02 22:10:42
Uchwała I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie
wytworzono: 2 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-02 22:09:17
Uchwała XXXVII/366/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
wytworzono: 21 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-21 16:34:44

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »