Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2005
A A A

Uchwały 2005:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała XXV/244/05 w sprawie nominowania Burmistrza Witkowa - Krzysztofa Szkudlarka do konkursu na tytuł Europejczyka Roku 2005
wytworzono: 15 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-15 20:31:53
Uchwała XXV/243/05 w sprawie uchwalenia planów pracy RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na I półrocze 2006r.
wytworzono: 15 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-15 20:30:18
Uchwała XXV/242/05 w sprawie uchwalenia budżetu GiM Witkowo na 2006 rok
wytworzono: 13 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-24 14:50:06
Uchwała XXV/241/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.
wytworzono: 13 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-13 14:55:51
Uchwała XXV/240/05 w sprawie wykazu wydatków budżetu GiM Witkowo na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
wytworzono: 13 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-13 14:52:10
Uchwała XXV/239/05 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych GiM Witkowo
wytworzono: 13 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-13 14:48:25
Uchwała XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2006r.
wytworzono: 5 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-05 15:40:23
Uchwała XXV/237/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
wytworzono: 5 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-05 15:38:54
Uchwała XXV/236/05 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla...
wytworzono: 5 Stycznia 2006 | zmodyfikowano: 2006-01-05 15:37:34
Uchwała XXIV/235/05 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2006
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:26:32
Uchwała XXIV/234/05 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i...
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-23 13:31:07
Uchwała XXIV/233/05 zmieniająca uchwałę budżetową na 2005r.
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-23 13:19:44
Uchwała XXIV/232/05 zmieniająca uchwałę XXII/228/01 z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie uchwalenia \
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2015-06-01 12:52:33
Uchwała XXIV/231/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w miejscowości Ćwierdzin...
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:17:59
Uchwała XXIV/230/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności...
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:16:26
Uchwała XXIV/229/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Witkowie przy ulicy Jasnej 38
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:14:25
Uchwała XXIV/228/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej...
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:12:31
Uchwała XXIV/227/05 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej...
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:08:36
Uchwała XXIV/226/05 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej MiG Witkowo
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:05:59
Uchwała XXIV/225/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
wytworzono: 11 Grudnia 2005 | zmodyfikowano: 2005-12-11 21:01:08

« poprzednia 1 2 3 4  następna »