Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2013
A A A

Uchwały 2013:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała XXX/294/2013 w sprawie budżetu na 2014 rok.
wytworzono: 10 Stycznia 2014 | zmodyfikowano: 2014-01-10 14:00:54
Uchwała XXX/293/2013 w sprawie uchwalenia WPF GiM Witkowo na lata 2014 – 2025
wytworzono: 7 Stycznia 2014 | zmodyfikowano: 2014-01-07 16:35:46
Uchwała XXX/292/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
wytworzono: 7 Stycznia 2014 | zmodyfikowano: 2014-01-07 16:30:43
Uchwała XXX/291/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM Witkowo na lata 2013 – 2024
wytworzono: 7 Stycznia 2014 | zmodyfikowano: 2014-01-07 16:25:41
Uchwała Nr XXX/288/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Witkowie.
wytworzono: 3 Stycznia 2014 | zmodyfikowano: 2014-01-03 13:31:18
Uchwała XXX/290/2013 w sprawie ustalenia opłaty za przyjmowanie odpadów na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie
wytworzono: 27 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-02 10:33:23
Uchwała XXX/289/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
wytworzono: 27 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-02 10:30:54
Uchwała XXX/287/2013 w sprawie uzgodnienia zakresu prac dot. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupowym pomniku przyrody w Skorzęcinie
wytworzono: 27 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-02 10:26:04
Uchwała XXX/286/2013 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
wytworzono: 27 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-02 10:22:56
Uchwała XXX/285/2013 w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
wytworzono: 27 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2016-12-09 14:32:22
Uchwała XXX/295/2013 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na okres od stycznia 2014r. do końca kadencji...
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-30 13:13:45
Uchwała XXX/284/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2014 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-30 13:09:26
Uchwała NR XXVIII/270/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie mpzp części terenu działek w Gaju o numerze ewid. 117/7 oraz Ostrowite Prymasowskie o numerach ewid. 3/3 i 3/7
wytworzono: 27 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-16 16:09:00
Uchwała XXIX/278/2013 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo i zgłoszenia sołectw do Programu - Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020
wytworzono: 13 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-13 13:41:58
Uchwała XXIX/277/2013 w sprawie uchylenia uchwały IX/81/07 RM w Witkowie z dnia 16.11.2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów...
wytworzono: 9 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-09 15:37:25
Uchwała XXIX/283/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
wytworzono: 8 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-08 22:31:55
Uchwała XXIX/282/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 2013 – 2024
wytworzono: 8 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-08 22:26:55
Uchwała XXIX/280/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
wytworzono: 8 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2015-06-01 14:42:33
Uchwała XXIX/276/2013 w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
wytworzono: 8 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-08 22:05:53
Uchwała XXIX/275/2013 w sprawie opłaty targowej
wytworzono: 8 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2016-02-01 15:25:17

« poprzednia 1 2 3 4  następna »