Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Przetargi zakończone
A A A

Przetargi zakończone:«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »
Zawiadomienie o wyborze oferty na: dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2013-2014
wytworzono: 20 Sierpnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-20 14:13:43
Zawiadomienie o wyborze oferty na: rewitalizację parku przy ul. Słowackiego w Witkowie
wytworzono: 5 Sierpnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-05 13:22:26
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
wytworzono: 17 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-17 14:18:19
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie
wytworzono: 12 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-12 15:32:37
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, Gmina Witkowo
wytworzono: 5 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-05 12:26:48
Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowę linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, kolidujących z projektowanym Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Witkowie
wytworzono: 5 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-05 12:29:00
Zawiadomienie o wyborze oferty na: przebudowę chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 2 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-02 15:16:37
Zawiadomienie o wyborze oferty na: odbiór i zagospodarowanie komunalnych stałych odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie od włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie
wytworzono: 21 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-21 11:07:33
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
wytworzono: 10 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-10 14:40:56
Zawiadomienie o wyborze oferty na: ścinkę poboczy w ciągu dróg gminnych - gm. Witkowo
wytworzono: 3 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-03 13:37:40
Zawiadomienie o wyborze oferty na: dostawę wraz z montażem szlabanów i parkometru w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
wytworzono: 16 Maja 2013 | zmodyfikowano: 2013-05-16 10:24:15
Zawiadomienie o wyborze oferty na: budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Witkowo przy ul. Chrobrego - gm. Witkowo
wytworzono: 7 Maja 2013 | zmodyfikowano: 2013-05-07 15:06:57
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wybudowanie wodociągu w m. Królewiec, Malenin i Wiekowo
wytworzono: 17 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-17 15:39:43
Ogłoszenie o wyniku postępowania na: zakup energii elektrycznej
wytworzono: 20 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-20 15:17:41
Ogłoszenie o wyniku postępowania na: wykonanie modernizacji domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
wytworzono: 20 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-20 08:30:37
Ogłoszenie o wyborze oferty na: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo obejmujące obszar całej gminy - 18.440 ha
wytworzono: 7 Stycznia 2013 | zmodyfikowano: 2013-01-08 08:55:31
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Skorzęcin Nadleśnictwo i w Witkowie przy ul. Osiedlowej
wytworzono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-14 13:12:32
Zawiadomienie o wyborze oferty na: zakup urządzeń do sali fitness
wytworzono: 26 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-26 15:46:29
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie remontu pomieszczeń Sali Historii w Witkowie
wytworzono: 12 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-12 16:22:58
zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie kotłowni gazowej w Gimnazjum w Witkowie
wytworzono: 6 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-06 16:25:12

«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »