Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Przetargi zakończone
A A A

Przetargi zakończone:«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: wykonanie projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku Koźlak w Kamionc
wytworzono: 11 Marca 2014 | zmodyfikowano: 2014-03-11 12:57:49
Zawiadomienie o wyborze oferty na: Zarządzanie Składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie, gmina Witkowo
wytworzono: 31 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-12-31 12:38:28
Zawiadomienie o wyborze oferty na: dostawę urządzeń do sali fitness
wytworzono: 19 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-19 10:23:14
Zawiadomienie o wyborze oferty na: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Witkowo w sezonie zimowym 2013/2014
wytworzono: 14 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-14 15:39:15
Zawiadomienie o wyborze oferty na: Udzielenie i obsługę długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 1.650.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowaneg
wytworzono: 30 Października 2013 | zmodyfikowano: 2013-10-30 15:18:52
Zawiadomienie o wyborze oferty na: rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
wytworzono: 12 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-12 14:31:56
Zawiadomienie o wyborze oferty na: Budowę kanalizacji deszczowej oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2164P na odcinku od ul. Skorzęckiej w m. Witkowo do m. Chłądowo
wytworzono: 3 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-03 14:33:39
Zawiadomienie o wyborze oferty na: Budowę garażu Ochotniczej Straży Pożrnej w Gorzykowie
wytworzono: 30 Sierpnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-30 12:53:34
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: wybudowanie Centrum Kultury w Witkowie
wytworzono: 30 Sierpnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-30 12:25:23
Zawiadomienie o wyborze oferty na: dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2013-2014
wytworzono: 20 Sierpnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-20 14:13:43
Zawiadomienie o wyborze oferty na: rewitalizację parku przy ul. Słowackiego w Witkowie
wytworzono: 5 Sierpnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-05 13:22:26
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
wytworzono: 17 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-17 14:18:19
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie
wytworzono: 12 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-12 15:32:37
Zawiadomienie o wyborze oferty na: wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, Gmina Witkowo
wytworzono: 5 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-05 12:26:48
Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowę linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, kolidujących z projektowanym Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Witkowie
wytworzono: 5 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-05 12:29:00
Zawiadomienie o wyborze oferty na: przebudowę chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 2 Lipca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-02 15:16:37
Zawiadomienie o wyborze oferty na: odbiór i zagospodarowanie komunalnych stałych odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie od włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie
wytworzono: 21 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-21 11:07:33
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
wytworzono: 10 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-10 14:40:56
Zawiadomienie o wyborze oferty na: ścinkę poboczy w ciągu dróg gminnych - gm. Witkowo
wytworzono: 3 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-03 13:37:40
Zawiadomienie o wyborze oferty na: dostawę wraz z montażem szlabanów i parkometru w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
wytworzono: 16 Maja 2013 | zmodyfikowano: 2013-05-16 10:24:15

«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »