Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Uchwały 2006
A A A

Uchwały 2006:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Uchwała III/31/06 w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
wytworzono: 15 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-15 14:51:13
Uchwała III/24/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Małachowie Złych Miejsc
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-02-01 15:48:24
Uchwała III/23/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Małachowie Wierzbiczany
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:51:51
Uchwała III/26/06 zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:51:57
Uchwała III/22/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witkowie
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:51:59
Uchwała III/21/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2015-06-01 15:04:08
Uchwała III/20/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2008-01-21 13:46:43
Uchwała III/18/06 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2007
wytworzono: 11 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:52:06
Uchwała III/25/06 w sprawie budżetu Gminy i Miasta na rok 2007
wytworzono: 10 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:48:49
Uchwała III/30/06 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:38:57
Uchwała III/29/06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2007
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 15:38:51
Uchwała III/28/06 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na 2007r.
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 16:25:37
Uchwała III/27/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności M-GOPS w Witkowie
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 14:34:11
Uchwała III/19/06 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych g. i m. Witkowo
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-11 14:34:11
Uchwała III/17/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2007r.
wytworzono: 4 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-09 16:00:53
Uchwała III/16/06 w sprawie zmiany uch. XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
wytworzono: 4 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-09 16:00:53
Uchwała III/15/06 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia...
wytworzono: 4 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-09 16:00:59
Uchwała III/14/06 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2007r.
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-09 16:00:59
Uchwała III/13/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego
wytworzono: 9 Stycznia 2007 | zmodyfikowano: 2007-01-09 16:00:57
Uchwała II/12/06 w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06 z dnia 24.11.2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Witkowie
wytworzono: 7 Grudnia 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-14 15:04:37

« poprzednia 1 2 3 4  następna »