Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVI/255/06 w sprawie powołania członka RM do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego


Uchwała Nr XXVI/255/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Na  podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.12 ust.1 Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 87 z 19 czerwca 2002r., poz. 2244 ze zmianami) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Wyznacza się radnego p. Henryka Muchę do reprezentowania Gminy Witkowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

§2.
Traci moc uchwała Nr II/20/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/255/06 w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Uchwałą Nr II/20/02 z dnia 6 grudnia 2002r. Rada Miejska powołała Radnego Grzegorza Wywiała do reprezentowania Gminy Witkowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W związku z jego śmiercią, konieczne jest powołanie innego reprezentanta.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz