Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2005 rok


SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie za 2005r.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem pracy, Komisja odbyła w 2005r. 15 posiedzeń.

Głównymi tematami posiedzeń było:
- rozliczenie finansowe wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004r.
- finansowe podsumowanie sezonu letniego i sytuacja finansowa OK,SiR-u  poza sezonem;
- okresowe sprawdzanie inwestycji realizowanych w 2005r.;
- ocena realizacji budżetu za I kwartał, za półrocze i za III kwartały 2005r.;
- okresowe oceny sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej, sytuacji finansowej placówek oświatowych, sytuacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki;
- zapoznanie się z planowanymi remontami w szkołach;
- zapoznanie się z działalnością powołanej przez Burmistrza Komisji Mieszkaniowej;
- analiza sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy;
- informacja na temat mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz na temat kosztów utrzymania budynków komunalnych;
- ocena bezpieczeństwa i kosztów dowozu dzieci do szkół;
- okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach;
- wypracowanie propozycji stawek podatków lokalnych i opłat na 2006r.;
- ocena ściągalności podatków i umorzenia podatkowe;
- ocena kosztów utrzymania sali sportowej w Mielżynie;
- ocena stanu dróg na terenie gminy;
- zapoznanie się ze zgłoszonymi przez Sołectwa i Osiedla propozycjami zadań do projektu budżetu gminy i miasta na 2006r. oraz wypracowanie opinii na temat projektu tego budżetu;
- opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2006r. i zaopiniowanie planu pracy Rady na I półrocze 2006r.;
- okresowe zapoznawanie się z realizacją wniosków, zgłoszonych przez Komisję.

W ramach przygotowań do sesji Rady Miejskiej, na przedsesyjnych posiedzeniach Komisja wypracowywała opinie na tematy będące przedmiotem obrad kolejnych sesji Rady. Posiedzenia były też okazją do omawiania bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, do przekazywania uwag, wniosków i spostrzeżeń mieszkańców gminy.

W zależności od tematyki, w posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta, Zastępca Burmistrza,  Skarbnik Gminy i Miasta, pracownicy Urzędu, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Kolejki Wąskotorowej, dyrektorzy szkół, dyrektor Biblioteki Publicznej, dyrektor OK,SiR-u, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na posiedzeniach zgłoszono szereg wniosków, które były realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości. Część wniosków wymagających dużych środków finansowych oczekuje na realizację.

Dziękuję!

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

drukuj pobierz pdf    

wstecz