Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM w Witkowie za 2005r


SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rolnictwa,  Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie za 2005r.

W 2005 roku Komisja Rolnictwa odbyła 14 posiedzeń.

Głównym zadaniem Komisji  było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji, spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej oraz opiniowanie spraw przedkładanych przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- opiniowano plan rekultywacji dróg na terenie gminy w 2005 r.
- projekt budżetu gminy i miasta na  2006 rok,
-  projekty uchwał w sprawach opłat i podatków lokalnych na 2006 rok,
- projekty uchwał  z zakresu obrotu nieruchomościami i z zakresu planowania przestrzennego,
- projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok,

Ponadto na posiedzeniach:
- zapoznawano się z realizacją budżetu gminy i miasta ,
- opracowano plan pracy Komisji na I półrocze 2006 rok,
- zapoznano się z działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie,
- zapoznano się z  informacją Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie dotyczącą zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie przed sezonem i po sezonie letnim oraz na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
- ponadto zapoznano się z informacjami Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie o przygotowaniu Ośrodka do sezonu letniego jak również przebiegu sezonu letniego,
- zapoznano się z realizacją uchwały Rady Miejskiej o Gminnym Programie Ochrony Środowiska ,
- wspólnie z Gminnym Związkiem Rolników , Kółek i Organizacji Rolniczych w Witkowie, Sołtysami, zorganizowano spotkanie dotyczące przygotowania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Banku Spółdzielczego w Witkowie do kampanii żniwnej,
- zapoznano się także z informacją Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie dotyczącą przebiegu prac konserwacyjnych na terenie działania Spółki,
- zapoznano się z kosztami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg i ulic na terenie gminy i miasta Witkowo oraz informacją dotyczącą zaawansowania prac przy inwestycjach gminnych,
- odbyto spotkanie z przedstawicielami instytucji obsługujących rolnictwo z terenu gminy i miasta.

W 2005 roku Komisja dokonała 5 wizji lokalnych, które dotyczyły:
-  wizji w terenie dotyczących  oględzin  drzew przeznaczonych do wycinki,
- kontroli stanu obrzeży Jeziora Niedzięgiel w Skorzęcinie i Wiekowie oraz Jeziora Białego w Skorzęcinie,

- wizji:
- w zakresie utrzymania porządku i w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i miasta Witkowo;
- wizji lokalnej oczyszczalni ścieków, składowiska nieczystości stałych w Chłądowie oraz sprawdzenie terenów rekreacyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, w Wiekowie i Ostrowitym Prymasowskim.

Chciałbym dodać, że jako Przewodniczący Komisji  brałem udział w naradach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Radę Powiatu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Ireneusz Kwapich

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz