Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2005 rok


Sprawozdanie
z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie za 2005 rok.

W omawianym okresie Komisja odbyła 10 posiedzeń. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekt uchwały dot. odpłatności za usługi opiekuńcze;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok;
- projekt planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2006 rok;
- projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z hali sportowej w Witkowie i sali gimnastycznej w Mielżynie;
- projekt uchwały dot. ustalenia regulaminu stadionu w Witkowie;
- projekt uchwały o nadaniu imienia Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Mielżynie;
- projekt uchwały o zmianie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo;
 - projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w placówkach oświatowych.

Ponadto na posiedzeniach:
- opracowano plan pracy Komisji na I półrocze 2006 rok;
- zapoznano się z planem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych  dla dzieci w czasie ferii zimowych w 2005 roku;
- zaopiniowano propozycje podziału środków finansowych na działalność sportową i kulturalną Klubów oraz Kół zainteresowań w gminie na 2005 rok;
- zapoznano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
- omówiono sprawy dotyczące zapewnienia środków finansowych na zabezpieczenie zajęć Uczniowskich Klubów Sportowych w 2005 roku;
- zapoznano się z informacją o działalności bibliotek na terenie gminy i miasta;
- na bieżąco zapoznawano się z realizacją budżetu i funkcjonowaniem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- analizowano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- na bieżąco analizowano funkcjonowanie oraz sytuację finansową szkół i przedszkoli.

Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:
- z działaczami kultury i kultury fizycznej, zapoznając się z ich działalnością oraz planami przedsięwzięć w 2005 r.;
- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat:
- przybliżenia problemów wychowawczych dzieci i młodzieży,
- bieżącego funkcjonowania placówek;
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:
- kalendarza gminnych imprez sportowo- kulturalnych w 2005 roku,
- działalności OK,SiR-u w Witkowie i OW w Skorzęcinie,
- stanu obiektów sportowych na terenie miasta.

Komisja dokonała wizji lokalnych wszystkich podległych szkół, przedszkoli i bibliotek na terenie gminy i miasta, zapoznając się z potrzebami w zakresie inwestycji oraz prac remontowych tych placówek.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik


drukuj pobierz pdf    

wstecz