Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXV/240/05 w sprawie wykazu wydatków budżetu GiM Witkowo na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XXV/240/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje

§1.
Ustala  się wykaz wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczne terminy ich dokonania oraz plan finansowy tych wydatków określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/240/05 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2006r. które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione w związku ze środkami niewygasającymi na zadania:

1. Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na modernizacje boiska przy świetlicy terapeutycznej w Witkowie w wysokości 27.000,00 zł, termin realizacji 30 czerwiec 2006r.

2. Remont świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem terenów w gminie Witkowo w wysokości 145.000,00 zł, termin realizacji 30 czerwiec2006r.

3. Sala pamięci, w wysokości 45.000,00 zł, termin realizacji 30 kwietnia 2006r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz