Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/235/05 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2006


Uchwała Nr XXIV/235/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2006.

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Uchwala się "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-)Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Program współpracy Gminy i Miasta Witkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakresu zadań merytorycznych.

Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zaliczonych głównie do trzeciego sektora, w sferze realizacji zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców w działalności społecznej Rada Miejska w Witkowie planuje przyjąć do realizacji "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2006r". Założenia do projektu programu współpracy wypracowano na podstawie "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo oraz na podstawie bieżących propozycji zgłaszanych podczas spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i miasta, radnych i pracowników urzędu.


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XXIV/235/05
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz