Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/229/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Witkowie przy ulicy Jasnej 38

Uchwała Nr XXIV/229/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Witkowie przy ulicy Jasnej 38

Na podstawie § 4 ust.1, 1a i 2 pkt.2 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz, Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 03.07.2002r., Nr 166, poz. 5010 z 17.12.2002r. i Nr 56, poz. 1758 z 27.04.2005r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Witkowo nieruchomości położonej w Witkowie ul. Jasna 38 stanowiące działki oznaczone geodezyjnie numerami 1306, 1865/1, 746/3, 749/3, 749/5, 1308 zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym Przedszkolu Wojskowym Nr 139 im. Misia Uszatka w Witkowie.

§ 2.
Nabycie następuje nieodpłatnie w celu poszerzenia bazy lokalowej Przedszkola Miejskiego w Witkowie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/229/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Witkowie przy ulicy Jasnej 38

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy Witkowo w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej, co jest zadaniem własnym gminy, uzasadnione jest pozyskanie nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym mieściło się przedszkole. Budynek taki nie będzie wymagał adaptacji na potrzeby przedszkola. 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz