Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/226/05 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej MiG Witkowo


Uchwała NrXXIV/226/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
W statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo nadanym uchwałą Nr XXVI/260/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust. 3 skreśla się wyrazy "filie z siedzibą w Mielżynie i Kołaczkowie" i zastępuje się wyrazami "filię z siedzibą w Kołaczkowie";

2)skreśla się § 4;

3)w § 7 ust. 1 skreśla się wyrazy "Zarząd Gminy i Miasta" i zastępuje się wyrazami "Burmistrz Gminy i Miasta";

4)w § 8 skreśla się wyrazy "filie prowadzą wyznaczeni pracownicy" i zastępuje się wyrazami "filię prowadzi wyznaczony pracownik".

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki  
   


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/226/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Uchwałą Nr XXIII/207/05 z dnia 30 września 2005 r. Rada Miejska dokonała likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mielżynie.
Wobec powyższego konieczne jest wprowadzenie w statucie Biblioteki odpowiednich zmian.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz