Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/224/05 w sprawie nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mielżynie imienia Powstańców Wielkopolskich


Uchwała Nr XXIV/224/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mielżynie imienia Powstańców Wielkopolskich

Na podstawie § 1ust. 4 Załącznika Nr 1 oraz § 1 ust. 3 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 ze zm.) w związku z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 - j.t. ze zm.)Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mielżynie imię Powstańców Wielkopolskich.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/224/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mielżynie imienia Powstańców Wielkopolskich

Dnia 21.09.2005r. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie zwrócili się z wnioskiem o rozszerzenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej na cały Zespół z nazwą: "Zespół Szkolno-Przedszkolny imienia Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie". 

Wobec tego podjecie uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz