Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Informacja o wyniku IV przetargu przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2023 r. na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Mielżynie

itkowo, dnia 5.06.2023 r.

GN. 6840.3a.2023

Informacja o wyniku IV przetargu przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2023 r. na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Mielżynie


Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dnia  2 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1, zebrała się Komisja Przetargowa w celu przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o pow. użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości 2935/21875 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki oznaczonej geodezyjnie nr 226/1 o pow. 0,1512 ha,  stanowiącego własność Gminy Witkowo, zapisanego w Księdze Wieczystej nr KN1S/00038500/8.

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 30 maja 2023 r. nie wpłynęło na konto Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie żadne wadium, zatem przetarg w dniu 2.06.2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Burmistrz GiM Witkowo
/-/Marian Gadziński  

drukuj pobierz pdf    

wstecz