Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Zawiadomienie-Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wymianie i montażu nowych instalacji na teren

Witkowo, dnia 15.05.2023 r.

OŚ.6220.20.2022

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu na wniosek Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Poznańska 39, 62-400 Słupca, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Roberta Siudaka, decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wymianie i montażu nowych instalacji na terenie przedsięwzięcia zrealizowanego na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Nr OŚ.6220.16.2016 z dnia 04.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 46/1 w miejscowości Czajki, gmina Witkowo,

- możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w  terminie  30  dni od  daty  podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie wraz z treścią decyzji w dniu 15.05.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.witkowo.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Czajki.

 

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Decyzja
(wprowadził: Piotr Janowicz 2023-06-15 11:44:48)
rozmiar pliku: 2.7Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz