Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Przedszkole Miejskie BAJKA w Witkowie

Przedszkole Miejskie "Bajka" w Witkowie z Oddziałem Zamiejscowym w Kołaczkowie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17
Dyrektor: Ewa Skrzypska
Tel. 061 477-81-93

1. Statut:

Statut Przedszkola Miejskiego w Witkowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. z późniejszymi zmianami w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

oraz

UCHWAŁA NR 3/16 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO ”BAJKA” W WITKOWIE z 21.06.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie

(w postaci plików *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Pracy Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

3. Organy:

Organami przedszkola są:
A. Dyrektor Przedszkola. 
B. Rada Pedagogiczna.
C. Rada Rodziców.

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

NAUCZYCIELE:

1/ Art.30  Karty Nauczyciela

2/ Rozporządzenie MEN z dnia 11.06.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli... (Dz.U. z 2017r. poz.630)

3/ Uchwała Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 stycznia 2013r., poz. 1040).

4/ Uchwała Nr XXXIV/328/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz 1786 z dnia 11.12.2014).

2) Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim "Bajka" w Witkowie.

5. Liczba stanowisk:

Liczba stanowisk pedagogicznych  -  31
na zastępstwo  -  4

Liczba stanowisk niepedagogicznych  -  28
na zastępstwo  -  1

6. Liczba zatrudnionych i liczba dzieci:

Liczba zatrudnionych nauczycieli:
28 pełnozatrudnionych
-   niepełnozatrudnionych

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych:
- 21 pełnozatrudnionych
-   niepełnozatrudnionych

Liczba dzieci:  349

7. Budżet jednoski:

BUDŻET PRZEDSZKOLA NA 2017 ROK  -  2 918 639,00
(stan na 31.10.2017)

8. Koszty funkcjonowania:

KOSZTY FUNKCJONOWANIA WG DZIAŁÓW:

801 80104 Przedszkole  -  2 441 756,00
801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  -  11 265,00
801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  -  274 852,00
801 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiazacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  -  177 887,00
801 80195 Pozostała działalność (FŚS emeryci)  -  12 879,00

9. Majątek jednostki:

Wartość śr. trwałych netto: 1 612 538,13 zł

Wyposażenie: 

wartości materialne - 464 388,21 zł
i prawne - 2 473,22

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Statut Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2017-12-07 14:29:38) 0
UCHWAŁA NR 4/14 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO ”BAJKA” W WITKOWIE z 28.08.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2014-09-18 13:34:23) 0
Regulamin Pracy Przedszkola Miejskiego Bajka w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2010-01-29 13:52:57) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz