Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Przedszkole Miejskie BAJKA w Witkowie

Przedszkole Miejskie "Bajka" w Witkowie z Oddziałem Zamiejscowym w Kołaczkowie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17
Dyrektor: Iwona Piórkowska
Tel. 061 477-81-93

1. Statut:

Statut Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie.

(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Pracy Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

3. Organy:

Organami przedszkola są:
A. Dyrektor Przedszkola. 
B. Rada Pedagogiczna.
C. Rada Rodziców.

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

NAUCZYCIELE:

1/ Art.30  Karty Nauczyciela

2/ Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli... (Dz.U. z 2020r. poz.1491)

3/ Uchwała Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 stycznia 2013r., poz. 1040).

4/ Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019r. oraz VII/67/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 maja 2019r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz 936).

2) Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim "Bajka" w Witkowie.

5. Liczba stanowisk:

Liczba stanowisk pedagogicznych  -  27

Liczba stanowisk niepedagogicznych  -  23

6. Liczba zatrudnionych i liczba dzieci:

Liczba zatrudnionych nauczycieli:
25 pełnozatrudnionych
-   niepełnozatrudnionych

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych:
- 17 pełnozatrudnionych
-   niepełnozatrudnionych

Liczba dzieci:  309

7. Budżet jednoski:

BUDŻET PRZEDSZKOLA NA 2021 ROK
(stan na 01.01.2021)

8. Koszty funkcjonowania:

KOSZTY FUNKCJONOWANIA WG DZIAŁÓW:

801 80104 Przedszkole  -  3 316 755,34
801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  -  11 929,00
801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  -  375 114,00
801 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiazacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  -  141 444,48
801 80195 Pozostała działalność (FŚS emeryci)  -  13 731,00

9. Majątek jednostki:

Wartość śr. trwałych netto: 1 709 469,43 zł

Wyposażenie: 

wartości materialne - 506 087,55 zł
i prawne - 2 593,12

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 - Przedszkole Miejskie Bajka kor. 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:27:37)
rozmiar pliku: 2.2Mb
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. - Przedszkole Miejskie Bajka.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:21:58)
rozmiar pliku: 564.2Kb
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31.12.2023 - Przedszkole Miejskie Bajka.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:21:58)
rozmiar pliku: 274.9Kb
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - Przedszkole Miejskie Bajka.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:21:58)
rozmiar pliku: 636.2Kb
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 - Przedszkole Miejskie Bajka.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:21:58)
rozmiar pliku: 2.2Mb
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - Przedszkole Miejskie Bajka.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:21:58)
rozmiar pliku: 935.8Kb
Statut Przedszkola Miejskiego Bajka w Witkowie.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2021-02-04 20:16:42)
rozmiar pliku: 1.2Mb
REGULAMIN PRACY - Przedszkole Miejskie Bajka w Witkowie - styczeń 2020.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2020-02-21 13:55:50)
rozmiar pliku: 543.3Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz