Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych » Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 marca 2023 r. ...
A A A

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych: Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publiczn

Zarządzenie nr 41/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 9 marca 2023 r.

 

 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Witkowie powołuje się komisje konkursową w składzie:

 

  1. Marek Wiatrowski     -           przewodniczący komisji
  2. Jolanta Drella           -           członek komisji
  3. Marian Łukowski       -           członek komisji
  4. Kamilla Pawłowska  -           członek komisji
  5. Beata Szkudlarek     -           członek komisji
  6. Alicja Wentland        -           członek komisji

 

 

§ 2.

Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej oraz zasady przeprowadzania konkursu zawarte zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

  1. Członkowie Komisji składają Przewodniczącemu Komisji pisemne oświadczenia, że nie przystępują do konkursu jako kandydaci, jak również nie są małżonkiem, krewnym albo powinowatym takiej osoby, a także nie pozostają wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu i bezstronności.
  2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 3 ust.1, ujawnią się w toku prac Komisji, Komisja zawiesza prace do czasu powołania przez organizatora członka Komisji w miejsce osoby, której te okoliczności dotyczą.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej.

 

§ 5

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego komisja ulega likwidacji.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj pobierz pdf    

wstecz