Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/216/05 w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie

Uchwała utraciła moc.
Patrz:
Uchwała Nr XV/141/08 z 30 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXIII/216/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie

Na podstawie art.18 ust.1, 84 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001r.Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Postanawia się przystąpić do Stowarzyszenia „Światowid” z siedzibą w Łubowie, w charakterze członka wspierającego.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/216/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie

Udział Gminy w Stowarzyszeniu „Światowid” w charakterze członka wspierającego umożliwi skorzystanie ze środków Programu „Leader”.

drukuj pobierz pdf    

wstecz