Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/214/05 w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego

UCHWAŁA Nr XXIII/214/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego

Na podstawie art.64 ust.1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się Związek Gmin Szlaku Piastowskiego wraz z innymi gminami, położonymi na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego.
2. Związek tworzy się w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska – w szczególności w sprawach reprezentowania i koordynowania działań związanych z gospodarką wodną, ochroną powierzchni ziemi, ochrony powietrza oraz prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami na obszarze Gniezno – Września.

§ 3.
Statut Związku zostanie uchwalony odrębną uchwałą.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/214/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego.

W celu reprezentowania i koordynowania działań na rzecz ochrony środowiska m.in.: w zakresie gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza oraz prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami na obszarze Gniezno – Września, tworzy się Związek Gmin Szlaku Piastowskiego, zrzeszający gminy powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego.

Zadania nałożone na gminy, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulujących sposób postępowania z odpadami są możliwe do osiągnięcia tylko przy wspólnym działaniu. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć wymaga przedłożenia spójnych i uzasadnionych projektów.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz