Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/211/05 w sprawie powierzenia Burmistrzowi GiM Witkowo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Witkowo

Uchwała Nr XXIII/211/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Witkowo.

Na podstawie art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z  1997r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  - w zakresie dotychczasowo nieustalonym przez Radę Miejską w Witkowie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXIII/211/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  30 września 2005r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Witkowo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zasadą jest, że o opłatach i cenach za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej postanawia Rada Miejska.
Rada Miejska w Witkowie podjęła już uchwały dotyczące tej kwestii. Pojawia się jednak potrzeba określania cen i opłat doraźnie.
Potrzeba dotyczy nie tylko ustalania, ale również możliwości szybkich zmian tych opłat wynikających z pojawiających się okoliczności. Ustawa o gospodarce komunalnej przewiduje prawną możliwość przeniesienia takich kompetencji Rady na organ wykonawczy. Jest to zasadne z punktu widzenia celowości i szybkości działania. Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz