Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/207/05 w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mielżynie

Uchwała Nr XXIII/207/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mielżynie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pó?n. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Z dniem 1 października 2005r. likwiduje się filię Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Mielżynie.

§2.
Mienie zlikwidowanej filii zostanie przekazane Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo oraz bibliotece przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mielżynie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/207/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mielżynie.

Biblioteka Publiczna w Mielżynie powstała przed 1957 rokiem, a od 1974r. swoją rolę pełni jako filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonowania wymienionej filii stwierdzono, że z roku na rok następował spadek zainteresowania zbiorami, spadła również liczba czytelników i wypoźyczeń. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie godzin pracy placówki.

W filii występują też trudności związane z nieodpowiednimi warunkami lokalowymi, ponieważ zbiory biblioteczne mieszczą się na piętrze starego budynku, powodując duże obciążenie stropów, co w konsekwencji spowodować może katastrofę budowlaną.

W tej sytuacji dla wszystkich mieszkających w rejonie obsługiwanym przez filię Biblioteki Publicznej w Mielżynie, księgozbiór wraz z fachową pomocą zapewni Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo. Księgozbiór filii wraz z wyposażeniem przekazany zostanie niemal w całości bibliotece szkolnej mieszczącej się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mielżynie.

Informacja o zamiarze likwidacji filii biblioteki została podana do publicznej wiadomości w lutym 2005r.  


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz