Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXIII/205/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wiekowie

Uchwała Nr XXIII/205/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wiekowie.

Na podstawie § 3 ust. 3, pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz.2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r. i nr 56, poz. 1758 z 27 kwietnia.2005r.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednol. Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, Dz. U. z 2005r., Nr 130, poz.1087.), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Wiekowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  259/1,  o pow . 300 m2, zapisanej w KW 26426 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - działki nr 33/1, położonej w Wiekowie.
2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIII/205/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wiekowie.

Art. 37, ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na bezprzetargowe zbycie nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka nr 259/1 jest zabudowana częścią budynku właściciela sąsiedniej nieruchomości i nie będzie można jej zbyć jako odrębnej nieruchomości.
W związku z tym, że właściciel działki sąsiedniej wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki nr 259/1, zasadne jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zbycie.   

drukuj pobierz pdf    

wstecz