Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o wyborze oferty na: Poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek - c

Witkowo, dnia 17.07.2020 r.

ITz.271.9.2020   

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.” – Część 1 zamówienia

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Część 1:

pegaz90 sp. z o.o.

ul. Niezłomnych 1

88-300 Mogilno

 

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza dla części 1 wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Część 1

l.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium gwarancja 40 %

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak,

ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

47,70

40

87,70

2

KANWOD Wiesław Tarczyński,

Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina 

46,60

40

86,60

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODKAN Tadeusz Szustek,

ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno

53,38

40

93,38

4

ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

25,62

40

65,62

5

pegaz 90 sp. z.o.o.,

ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno

60

40

100

 

 

4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz