Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXI/193/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z OW w Skorzęcinie

Uchwała utraciła moc.
Patrz:
Uchwała Nr XXX/276/10 z 26 marca 2010 roku

Uchwała Nr XXI/193/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Na podstawie art. 4 ust.§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 679 ze zm./, w związku z §11 Uchwały Nr XI/98/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania  z  Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26 z 4 marca 2004r., poz. 727/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:

  1) z campingu
  2) z domu wczasowego w administracji OKSiR
  3) z domków campingowych w administracji OKSiR
  4) z tzw. biwaków.
  5) z koloni

2. Stawki opłat określane są w systemie dobowym.

3. Doba rozpoczyna się i kończy o godz. 14:00.

4. Za dobę przyjmuje się każde rozpoczęte 24 godziny.

5. "Biwak" oznacza krótkotrwały /do 3 dób/ pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej z ograniczeniem korzystania z Ośrodka do noclegu.

§ 2
1. Stawki opłat o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 / camping/ wynoszą::  
  1) pobyt osoby pełnoletniej z zastrzeżeniem pkt b -  6,- zł
  2) młodzieży szkolnej i studiującej -  4,- zł
  3) ustawienie namiotu 1 - 3 osobowego -  6,- zł
  4) ustawienie namiotu 4 - 6 osobowego lub przyczepy campingowej /do 3,5 m/ -  8,- zł
  5) ustawienie namiotu 10 - osobowego, przyczepy z dostawką lub auto-camping /pow.3,5 m/ -  12,- zł
  6) ustawienie samochodu na campingu -  5,- zł
  7)  ustawienie motocykla -  2,- zł

2. Stawka określona w ust. 1 pkt 1 zawiera opłaty za korzystanie z plaży i kąpieliska oraz za energię elektryczną.

3. Stawki opłat określone w § 2 ust.1 podlegają odpowiednio sumowaniu.

4. Za młodzież szkolną i studiującą uważa się: dzieci od 7 roku życia - uczące się oraz młodzież studiującą do 25 roku życia.

§ 3
Stawki opłat o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 /Domu Wczasowego/ wynoszą:

1. korzystanie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:
  1) pokoju 4-osobowego z łazienką i aneksem kuchennym -  120,- zł
  2) pokoju 3-osobowe z aneksem kuchennym i łazienką -  90,- zł

2. korzystanie poza okresem lipca i sierpnia
  1) pokoju 4-osobowego z łazienką i aneksem kuchennym -  100,- zł
  2) pokoju 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką -  70,- zł

§ 4
Stawki opłat o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 /domków campingowych/wynoszą:

1. korzystanie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
  1) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  90,- zł                  
  2) domku 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  100,- zł
  3) domku 2- pokojowego, 2-osobowego z kuchnią i łazienką -  80,- zł
  4) domku drewnianego, 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  90,-zł
  5) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  100,-zł
  6) domku 3-pokojowego, 5-osobowego z kuchnią i łazienką -  140,-zł  
  7) domku "BRDA" -  150,-zł                              

2. korzystanie poza okresem lipca i sierpnia:                                                                                              
  1) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  60,- zł
  2) domku 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  70,- zł
  3) domku 2-pokojowego, 2-osobowego z kuchnią i łazienką -  60,- zł
  4) domku drewnianego, 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  60 - zł
  5) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  70,- zł 
  6) domku 3-pokojowego, 5- osobowego z kuchnią i łazienką -  100,-zł
  7) domku "BRDA" -  130,-zł

§ 5                                
Stawka opłaty o której mowa w §1 ust.1 pkt 4 /tzw. biwak/ od osoby wynosi: 10,- zł

§ 6
Stawka opłaty o której mowa w  § 1 ust. 1 pkt 5 /kolonie/ od osoby wynosi: 20,- zł

§ 7
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do zmiany ustalonych opłat do 20%.

§ 8
Poboru opłat dokonują osoby wskazane /upoważnione/ przez  Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 10
Traci moc uchwała Nr XII/105/04 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Mołodecki


drukuj pobierz pdf    

wstecz