Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXI/200/05 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza GiM w Witkowie

Uchwała Nr XXI/200/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

Na podstawie art. 229 pkt 3 kpa Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Postanawia się nie uwzględnić skargi p.Jerzego Wolniewińskiego na działalność Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 7 marca 2005r.
2. Odpis uchwały doręcza się skarżącemu.

§2.
Uzasadnienie uchwały stanowi jej integralną część.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXI/200/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

W budżecie gminy i miasta na 2005r. nie zostały ujęte zadania, o których wykonanie skarżący wnioskował w lipcu 2004r. Nie zrealizowanie tych zadań tj. doprowadzenia wody i zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy posesji skarżącego, nie może więc stanowić podstawy do składania skarg na działalność Burmistrza. Przedmiotowe zadania mają charakter inwestycyjny, zrealizowanie ich wymaga koniecznej dokumentacji. Skargę można potraktować jako wniosek do budżetu gminy i miasta na kolejne lata.
W oparciu o powyższe ustalenia, skargę uznaje się za bezzasadną.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz