Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXI/199/05 w sprawie podjęcia współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Witkowo

Uchwała Nr XXI/199/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie podjęcia współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Witkowo

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Uznaje się za celowe podjęcie współpracy w celu realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz i zawarcie porozumienia o opracowaniu planu zaopatrzenia i gazyfikacji gminy.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/199/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Witkowo.

Gazyfikacja Gminy Witkowo jest zgodna z założeniami strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo w zakresie rozwoju infrastruktury wyprzedzającej względny rozwój gospodarczy gminy, zapewni ochronę środowiska i poprawi warunki życia mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz