Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XX/191/05 w sprawie wyrażenia zgody bezprzetargowe zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 388, położonej w Ruchocinku

Uchwała Nr XX/191/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody bezprzetargowe zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 388, położonej Ruchocinku

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednol. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm./, § 3, ust. 3, pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, /Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§  1.
Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 388, zabudowanej trzema budynkami: garażowym, pokoszarowym i stołówki, położonej w Ruchocinku, o powierzchni ca 9.500 m2, zapisanej w KW 32227.

§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki
 
  

drukuj pobierz pdf    

wstecz