Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizacje zadania: \"Usprawnienie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo\"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Realizowane zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy  z dnia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz.U.2018.2016 ze zm.)

Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nr ITz.271.29.2019, data zamieszczenia: 12.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres Zamawiającego (Organizatora)

Gmina i Miasto Witkowo,

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu zamówienia

Organizacja przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
na terenie Gminy i Miasta Witkowo zgodnie
z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
na liniach komunikacyjnych:

- linia nr 1 o łącznej długości 22 km na trasie Wiekowo – Małachowo-Złych Miejsc
i z powrotem,

- linia nr 2 o łącznej długości 14 km na trasie Mielżyn – Witkowo i z powrotem

- linia nr 3 o łącznej długości 20 km na trasie Królewiec-Witkowo i z powrotem.

2.    Wspólny słownik zamówień (CPV)

60112000-6

3.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego (Organizatora)

Realizacja zadania pn.: „Usprawnienie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.

4.    Rodzaj zamówienia

Usługi

5.    Termin wykonania zamówienia

rozpoczęcie – 02.01.2020 r., zakończenie – 31.12.2020 r.

6.    Możliwość złożenia oferty częściowej

Zadanie podzielone na 3 części – 3 linie – brak obowiązku składania ofert

7.    Termin zawarcia umowy

Jest uzależniony od przyznania dopłaty
na realizację zadań własnych organizatora
w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Proponowany termin zawarcia umowy z przewoźnikami
to 31.12.2019 r.

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

wstecz