Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XX/187/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie

Uchwała utraciła moc.
Patrz:
Uchwała Nr XIII/116/2012 z 15 lutego 2012 roku

UCHWAŁA Nr XX/187/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Witkowie
i sali sportowej w Mielżynie

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996  roku o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm./
Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z hali sportowej w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie:

1. hali sportowej przy Gimnazjum w Witkowie
   46,oo zł  -  1 godz. płyty – gry zespołowe
   20,oo zł  -  1 godz. płyty - tenis ziemny
   36,oo zł  -  karnet na siłownię - miesięcznie /12 dni po 2 godziny/
    4,oo zł  -  siłownia jednorazowo
    2,oo zł  -  1 godz. tenis stołowy dla dorosłych (za stół)
    
2. sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w  Mielżynie
   30,oo zł  -  1 godz. płyty – gry zespołowe
   20,oo zł  -  karnet na siłownię-miesięcznie /12 dni po 2 godziny/
    3,oo zł  -  siłownia jednorazowo
    2,oo zł  -  1 godz. - tenis stołowy dla dorosłych (za stół).

3. pierwszeństwo w korzystaniu z hal posiadają drużyny gier zespołowych.

§ 2.
Wprowadza się ulgi i zwolnienia z korzystania z w/w hal:
1/ dla młodzieży szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni z terenu Gminy i Miasta Witkowo ustalone opłaty obniża się o 50 %

2. zwalnia się z opłat za korzystanie z w/w hal osoby niepełnosprawne z terenu Gminy i Miasta Witkowo

3. uiszczający opłaty mają prawo do nieodpłatnego korzystania z szatni i urządzeń sanitarnych.

§ 3.
Pobierane opłaty stanowią częściową rekompensatę związaną z kosztami utrzymania hal.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5.
Traci moc uchwała Nr XVIII/184/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
15 września 2000 roku w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z hali sportowej.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki


         

drukuj pobierz pdf    

wstecz