Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Organy: LXV sesja RM w Witkowie (26 marca 2024 r.)

 

OGŁOSZENIE

LXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie

odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 12,00

w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo za lata
  2022 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 547/1 w mieście Witkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 65/18 w mieście Witkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Witkowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia w 2024 roku Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2024 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w okresie kadencji 2018 - 2024.
 13. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2018 - 2024.
 14. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
 16. Inne sprawy.
 17. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr   Jóźwik

drukuj pobierz pdf    

wstecz