Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XIX/179/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo

Uchwała Nr XIX/179/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo.

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr II/16/02  Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r. Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż gminnych nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo stanowiących załącznik do niniejszej uchwały:
      
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/179/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo.

Nieruchomości położone w Ćwierdzinie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo  stanowią tereny złoży surowców mineralnych, przeznaczonych do wydobycia. Ze względu na to, że gmina sama nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wydobyciem, uzasadnione jest zbycie tych terenów.
Sprzedaż pozostałych nieruchomości wynika z realizacji przyjętego na 2005r. planu sprzedaży nieruchomości.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XIX/179/05
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz