Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XIX/175/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XIX/175/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  /Dz. U.  Nr 72, poz. 747 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:         

§ 1.
Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załączniki do Uchwały XIX/175/05

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału wodociągów

Tabela 2. Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału oczyszczalni ścieków

Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych

Podział kosztów do tabeli nr 12
POZOSTAŁE KOSZTY WYDZIAŁU WODOCIĄGÓW
Koszty pośrednie: warsztatów, laboratorium i wydziałów pomocniczych

Podział kosztów do tabeli nr 12
POZOSTAŁE KOSZTY WYDZIAŁU OCZYSZCZALNI MIEJSKIEJ
Koszty pośrednie: warsztatów, laboratorium i wydziałów pomocniczych


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
POZOSTAŁE KOSZTY WYDZIAŁU OCZYSZCZALNI MIEJSKIEJ
POZOSTAŁE KOSZTY WYDZIAŁU WODOCIĄGÓW
Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych
Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków
Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę
Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej
Koszty eksploatacji i utrzymania wydziału wodociągów
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz