Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Organy: XXXIX sesja RM (28.06.2018)

 

Witkowo, dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Nr ORr. 0002.5.2018

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Witkowie na dzień 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta.

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta i Urzędu za 2017 rok.
 5. Informacja Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu letniego.
 6. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w okresie letnim na terenie gminy, w szczególności w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie gminy Witkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Witkowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu połączenia Gminy i Miasta Witkowo z Gminą Niechanowo w jeden okręg wyborczy do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Witkowo.
 13. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Witkowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Witkowo.
 16. Podjęcie uchwały o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej w OW w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata.
 17. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Burmistrza Gminy i Miasta.
 18. Dokonanie analizy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Witkowo.
 19. Dokonanie zmian w WPF oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
 20. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 21. Inne sprawy.
 22. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jóźwik

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz