Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Organy: XLIII sesja RM (16.10.2018)

 

 

Witkowo, dnia 8 października 2018 r.

Nr ORr. 0002.9.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Witkowie na dzień 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Sokołowie, Mielżynie, Gorzykowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zajętych pod urządzenia telekomunikacyjne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/269/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie.
 6. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Gminę i Miasto Witkowo.
 7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
 8. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w okresie kadencji 2014-2018.
 11. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2014-2018.
 12. Inne sprawy.
 13. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik

  

drukuj pobierz pdf    

wstecz